Sao lại không biểu quyết?

18:35 | 09/08/2011

|
Xin bạn đọc hãy xem tấm ảnh chụp màn hình thông báo kết quả biểu quyết tại Quốc hội. Lạ thật, tại sao các vị lại không biểu quyết về một vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng đến như vậy?

 

Xin bạn đọc hãy xem tấm ảnh chụp màn hình thông báo kết quả biểu quyết tại Quốc hội. Đây là kết quả biểu quyết về Nghị quyết của Quốc hội với đề xuất của Chính phủ về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có 17 vị đại biểu Quốc hội không biểu quyết.

Lạ thật, tại sao các vị lại không biểu quyết về một vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng đến như vậy?

Cử tri bầu các vị làm đại biểu cho mình là để các vị phải có chính kiến trước những vấn đề cần có ý kiến chung.

Các vị đồng ý với vấn đề đưa ra thảo luận và xin ý kiến biểu quyết? Rất tốt. Vì số phiếu đồng thuận càng cao thì càng chứng tỏ vấn đề đó, việc đó được sự đồng thuận cao và tạo sức mạnh cho người thực hiện.

Các vị không đồng ý? Cũng tốt. Nếu như các vị đưa ra những ý kiến phân tích xác đáng, bảo vệ cho quan điểm của mình và chắc chắn những ý kiến đó sẽ được nghiên cứu nghiêm túc.

Nhưng đằng này, các vị không có ý kiến gì cả? Vậy thì cử tri cần các vị làm gì? Hay các vị thấy mình ngồi được vào cái ghế đại biểu Quốc hội là oai lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi và sẽ thực hiện "không biểu quyết” – nghĩa là "không chính kiến” cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ?

Thật khó hiểu!

Những ngày qua, tại Quốc hội, phóng viên đã "thực mục sở thị” (và chụp được khối ảnh) về một số vị đại biểu vô tư xem báo, xem phim bằng Ipad, rồi tranh thủ làm việc bằng máy tính xách tay… trong lúc Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Thật khó hiểu!


 

{lang: 'vi'}

Như Phong

Báo Năng lượng Mới, số 43, ra ngày 8/8/2011