Thứ bảy 21/07/2018 12:28

PVOIL sẽ IPO vào ngày 25/1/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

16:43 | 04/01/2018

|
Trước khi tổ chức IPO vào ngày 25/1/2018, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sẽ tổ chức Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL (Roadshow) vào ngày 11/1/2018 tại TP HCM và ngày 12/1/2018 tại Hà Nội.  

Vào ngày 8/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1979/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, vốn điều lệ được xác định là 10.342 tỷ đồng, trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ (Petrovietnam): 363.014.555 cổ phần, chiếm 35,1 % vốn điều lệ; cơ cấu vốn điều lệ bán đến 64,9% cho các cổ đông, bao gồm: Cổ đông chiến lược: 44,72%, bán đấu giá công khai lần đầu cho công chúng (IPO): 20% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho người lao động: 0,18% vốn điều lệ. Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) tối đa là 49% vốn điều lệ.

pvoil se ipo vao ngay 2512018 tai so giao dich chung khoan tp hcm
Cửa hàng xăng dầu PVOIL

PVOIL đã xác định ngày tổ chức Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL (Roadshow) tại TP HCM vào ngày 11/1/2018 và tại Hà Nội vào ngày 12/1/2018. Thời gian tổ chức IPO là ngày 25/1/2018.

Theo đó, đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng với tổng số cổ phần chào bán là 206.845.900, chiếm 20% vốn điều lệ. Giá khởi điểm 13.400 đồng/cổ phần.

Điều kiện tham gia đấu giá gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam - TNHH MTV (PVOIL) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) ban hành. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Địa điểm tổ chức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, số 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM.

Thiên Thanh

Share on Google+