Thứ tư 19/09/2018 21:30
TKV và Tổng Công ty Đông Bắc

Phối hợp toàn diện, hiệu quả

08:27 | 27/04/2018

|
Qua hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các bên.

Ngày 23-4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

phoi hop toan dien hieu qua
Đại diện TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ký Quy chế phối hợp

Qua hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực trong Quy chế phối hợp hai bên ký kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của các bên; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, duy trì sản xuất ổn định và phát triển bền vững.

Cụ thể, trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và thực hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, hai bên đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc phân định ranh giới, tài nguyên giữa TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, quy hoạch chung các vùng than theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công Thương; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý tài nguyên, trữ lượng than tại các mỏ có liên quan đến ranh giới giữa hai bên; phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ khai trường và tài sản của các bên.

Ngày 11-8-2017, hai bên đã ký phương án phối hợp quản lý an ninh trật tự, tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ và các phương tiện vận chuyển than..., phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung, cơ sở vật chất, năng lực sẵn có; đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tiêu thụ than, cung cấp than cho nhau để tiêu thụ cuối nguồn.

Hai bên đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ khai thác, sản xuất than, tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên ổn định sản xuất, nâng cao năng lực khai thác và năng suất lao động; phối hợp đào tạo nhân lực...

Về các nội dung phối hợp trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp toàn diện trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và thực hiện quy hoạch phát triển ngành than; phối hợp thăm dò tài nguyên khoáng sản. Về các dự án chồng lấn tuân thủ sự phân giao của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sẽ tổ chức khai thác khoáng sản đúng ranh giới, tọa độ được giao..., phối hợp bảo vệ ranh giới mỏ, bảo vệ tài sản, bảo vệ môi trường sinh thái; ưu tiên sử dụng năng lực sẵn có, cơ sở hạ tầng dùng chung thông qua các hợp đồng kinh tế; phối hợp trong công tác tiêu thụ sản phẩm...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV TKV - ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa TKV và Tổng Công ty Đông Bắc trong thời gian qua, đã giải quyết được nhiều vấn đề trong SXKD của hai đơn vị, minh chứng bằng hiệu quả SXKD của hai bên. Ông Lê Minh Chuẩn đề nghị những vấn đề còn bất cập sớm được giải quyết, không để ảnh hưởng đến hai bên. Sự phối hợp thời gian tới có ý nghĩa quan trọng khi TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD. Do vậy, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác toàn diện hơn nữa trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, thực hiện mục tiêu chung là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và Tổng giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc Phương Kim Minh đã ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc khẳng định quy chế phối hợp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SKXD của hai bên, đáp ứng than cho nền kinh tế. Quy chế phối hợp được hai bên thống nhất ký kết nhằm mục đích thực hiện tốt hơn các nội dung phối hợp, phát huy hiệu quả công tác phối hợp, cùng chung mục tiêu, nhiệm vụ, vì sự phát triển của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc.

Sự phối hợp thời gian tới có ý nghĩa quan trọng khi TKV và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD. Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác toàn diện hơn nữa trong quá trình sản xuất, tiêu thụ than.

Minh Châu

Share on Google+