Phì cười với những lỗi chính tả "hồn nhiên như cô tiên"

09:05 | 25/01/2013

|
(Petrotimes) - Những hình ảnh về các lỗi sai chính tả hài hước chỉ có ở Việt Nam.

"Sôi thịt" một món ăn mới "hơi bị ngon"

Biển viết rõ đẹp mỗi tội sai

"Nối này" dẫn đi đâu???

Trên biển cấm cũng viết sai

Vào đây là phải "suy nghĩ"

Tấm biển quảng cáo sai chính tả tùm lum

"Nhận rạng" - môn khoa học mới!

Một tấm biển sai tới 2 lỗi chính tả

"Fast foot" - một loại thức ăn, đồ uống mới

Vở tập viết cũng sai chính tả

 

Hoàng Anh (th)