Thứ tư 19/09/2018 06:10

[PetroTimesTV] PVEP - 30 năm đi lên cùng đất nước đổi mới

16:00 | 25/05/2018

|
Trong sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

PetroTimes

Share on Google+