Thứ tư 21/11/2018 02:23

[PetroTimesTV] Lễ chào cờ tại mỏ khí Hải Thạch - Mộc Tinh

09:53 | 05/07/2018

|
Lễ chào cờ của cán bộ, kỹ sư, người lao động trên giàn PQP-HT1 thuộc dự án Biển Đông 01.

PetroTimes

Loading...
Share on Google+