[PetroTimesTV] Hai đất nước, một trái tim

16:43 | 25/03/2020

|
Lịch sử đã sắp đặt để sự hình thành ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam gắn kết chặt chẽ với nước Nga. Sự hợp tác dầu khí giữa nước Nga và Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ mối quan hệ giữa hai đất nước và hiển nhiên là một phần không thể tách rời của quan hệ này.