Thứ bảy 24/08/2019 14:19

Petronas đón nhận mẻ sản phẩm LNG đầu tiên từ PFLNG Satu tại cụm mỏ Kebabangan

14:51 | 24/05/2019

|
Petronas mới đây đã đón nhận mẻ sản phẩm LNG đầu tiên từ cơ sở hóa lỏng khí đốt nổi Satu (PFLNG Satu) tại cụm mỏ Kebabangan, nằm cách ngoài khơi Sabah 90km.

Mỏ Kebabangan được điều hành bởi Công ty điều hành dầu khí Kebabangan Sdn Bhd (KPOC), và là cụm mỏ thứ hai mà PFLNG Satu tiếp nhận khí đốt và thực hiện hóa lỏng sau khi đã hoạt động thành công tại mỏ Kanowit, ngoài khơi Sarawak.    

Khí thiên nhiên đã được đưa từ mỏ Kebabangan đến PFLNG Satu vào ngày 04/05/2019 thông qua hệ thống đường ống linh hoạt dài 5 km. Sau đó, khí đốt sẽ được đi qua một chu trình làm lạnh và hóa lỏng khí và mẻ sản phẩm LNG đầu tiên được chính thức đưa ra vào ngày 07/05/2019. Dự kiến, đợt giao hàng LNG đầu tiên của mỏ Kebabangan sẽ được diễn ra ​​vào tháng 6 năm 2019.

petronas don nhan me san pham lng dau tien tu pflng satu tai cum mo kebabangan

Cơ sở hóa lỏng khí đốt nổi Satu (PFLNG Satu)

Trạm hóa lỏng khí đốt nổi PFLNG Satu được thiết kế với khả năng hoạt động ở độ sâu từ 70 đến 200 m nước, công suất 1,2 triệu tấn LNG mỗi năm, cùng đội ngũ 155 nhân viên làm việc trên tàu. PFLNG Satu sẽ góp phần củng cố danh mục LNG toàn cầu của Petronas và nâng cao vị thế của công ty với vai trò là nhà cung cấp LNG.

petronas don nhan me san pham lng dau tien tu pflng satu tai cum mo kebabanganPetronas hoàn tất giao nhận lô hàng LNG trên biển lần thứ 2
petronas don nhan me san pham lng dau tien tu pflng satu tai cum mo kebabanganPetronas thuê bốn giàn khoan tự nâng cho chiến dịch khoan sắp tới

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

  • pvgas