Ông Võ Văn Thưởng: "Môi trường internet đã sạch hơn"

21:11 | 23/12/2019

|
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp "giúp môi trường internet sạch hơn so với năm trước".

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc của ngành tuyên giáo ngày 23/12, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói, năm 2019 toàn ngành đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ "hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc". Qua đó, góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban chỉ đạo 35) của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc... Các cơ quan chức năng bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội.

"So với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội năm nay đã sạch hơn", ông Võ Văn Thưởng nói. Tuy nhiên, theo ông, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như, việc áp dụng biện pháp kinh tế theo đúng quy định đối với các nhà mạng xuyên biên giới; một số trang mạng xấu độc sau khi bị triệt phá đã hoạt động trở lại...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: Ngọc Thắng

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong năm 2020, ngành tuyên giáo cần tập trung tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng...

"Càng gần tới Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá... Điều này đòi hỏi ngành tuyên giáo phải là nòng cốt kết nối các lực lượng để đấu tranh với những luận điệu chống phá, xuyên tạc, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán thông tin, quan điểm sai trái", ông nói.

Ngành tuyên giáo cũng phải chủ động phối hợp cơ quan quản lý nhà nước để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh; không để hình thành các điểm nóng ảnh hưởng tới ổn định chính trị xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, "làm chủ trận địa thông tin"; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan tới biển đảo, biên giới, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo VNE

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn