Xin chờ trong giây lát...

Những việc cần thực hiện khi tham gia lao động tại CHXD PVOIL

22/11/2021 21:17

Video nằm trong bài : Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Những việc cần thực hiện khi tham gia lao động tại CHXD PVOIL