Những quán có tên quá "độc"

14:00 | 13/01/2013

|
Nghĩ ra những cái tên có 1-0-2 thế này không biết có nhiều khách đến không?

Ảnh Việt Nam: Những quán có tên siêu độc, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, tranh o viet nam

Ông chủ quán này chắc là một tay cao thủ games

Ảnh Việt Nam: Những quán có tên siêu độc, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, tranh o viet nam

Do hiện nay nhiều quán tẩm quất "giả" quá.

Ảnh Việt Nam: Những quán có tên siêu độc, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, tranh o viet nam

Phải thêm dòng: "Biến hóa các bác U60 trở thành U40" thì có lẽ sẽ nhiều khách hơn.

Ảnh Việt Nam: Những quán có tên siêu độc, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, tranh o viet nam

Đọc tên nhà hàng mà muốn líu cả lưỡi.

Ảnh Việt Nam: Những quán có tên siêu độc, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, tranh o viet nam

Người như thế nào thì đặt tên quán như vậy thôi.

 

Tư Cường - 24h