Thứ bảy 22/09/2018 18:22
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Những mục tiêu cho năm 2018

08:16 | 30/01/2018

|
Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo tiến độ xây dựng công trình nguồn và lưới điện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - đó là những mục tiêu cơ bản mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt ra trong năm 2018.

Cung ứng đủ điện

Dự báo năm 2018, tình hình thời tiết, thủy văn có những diễn biến khó lường, giá bán than, khí cho sản xuất điện có thể điều chỉnh tăng, hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam tiếp tục phải truyền tải sản lượng cao, việc thu xếp vốn đầu tư các công trình điện gặp nhiều khó khăn… nhưng Đảng bộ EVN đã xác định rõ nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, cung ứng đủ điện cho đất nước, đồng thời đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án nguồn và lưới điện theo đúng kế hoạch.

nhung muc tieu cho nam 2018
Công nhân vận hành trạm 220kV Quốc Oai

Để đạt được mục tiêu trên, căn cứ vào kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2018 được Bộ Công Thương phê duyệt, Tập đoàn xây dựng kế hoạch cung cấp điện hằng tháng trên cơ sở bám sát tình hình diễn biến thời tiết, thủy văn, việc cung cấp khí, khả năng vận hành thị trường điện… từ đó, điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện. Đồng thời, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn nhiên liệu cho phát điện. Kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hồ, đập thủy điện để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa lũ năm 2018.

Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, trong đó hoàn thành đưa vào vận hành 4 tổ máy với công suất 840MW, khởi công 4 dự án, đảm bảo tiến độ các dự án sẽ phát điện hoặc khởi công trong năm 2019. Tiếp tục triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch II; các dự án turbine khí hỗn hợp tại Trung tâm Điện lực Dung Quất, Tân Phước; các dự án điện mặt trời…

Đối với các công trình lưới điện, Tập đoàn phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành 272 công trình và khởi công 249 công trình lưới điện từ 110-500kV. Tập trung thi công, đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, cấp bách, cấp điện cho miền Nam; các công trình lưới điện đồng bộ với các nguồn điện; các công trình trọng điểm cấp điện cho TP Hà Nội và các khu kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ. Thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nâng cao chất lượng

Bám sát chủ đề năm 2018 của EVN, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết về “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với 3 nội dung trọng tâm về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng (chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và lý luận chính trị) và lao động tiền lương để lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, Tập đoàn xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định về công tác cán bộ như quy chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; tiêu chuẩn chức danh, vị trí lãnh đạo, cán bộ quản lý; tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị; tổ chức thi tuyển vị trí lãnh đạo quản lý...

Tăng cường triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý theo hướng chuyên môn hóa, có trọng tâm, trọng điểm; đào tạo chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực: Tự động hóa, nhiệt điện, thí nghiệm điện, tư vấn xây dựng điện và quản lý dự án. Hoàn thiện cơ chế quản lý lao động, cải cách tiền lương gắn với việc đánh giá chỉ tiêu KPI; tiếp tục rà soát và ban hành định biên lao động trong các đơn vị của Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp ủy đến năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác Đảng.

Năm 2018, EVN phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành 272 công trình và khởi công 249 công trình lưới điện từ 110-500kV. Tập trung thi công, đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm.

Đặc biệt, Đảng ủy EVN lãnh đạo triển khai nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên của các cấp ủy cơ sở, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong những năm tới. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, thi đua, khen thưởng; đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Cùng với đó, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Tập đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trọng tâm là tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên”.

Xuân Tiến

Share on Google+