Thứ bảy 21/07/2018 05:33
Đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế

Những kiến nghị về chính sách

20:17 | 09/09/2017

|
Than có vai trò thiết yếu trong chính sách năng lượng quốc gia của Việt Nam. Phát triển bền vững ngành than luôn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. 

Để đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dân, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo đó, nhu cầu than cho nền kinh tế trong những năm tới sẽ lên tới 70-80 triệu tấn/năm, đặc biệt là cho các nhà máy nhiệt điện đốt than. Đây là một sức ép rất lớn, bởi thực tế hiện nay, điều kiện khai thác, chi phí đầu tư, nguồn lực lao động của ngành than đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế đó đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực vượt qua khó khăn của riêng các doanh nghiệp mà cần được xem xét thấu đáo, tháo gỡ khó khăn ở tầm chính sách vĩ mô của Chính phủ.

nhung kien nghi ve chinh sach
Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế là nhiệm vụ lâu dài của ngành than

Tại Hội thảo “Đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế - Hiện trạng và giải pháp” mới đây, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã đưa ra một số kiến nghị về chính sách.

Theo đó, cần rà soát lại luật, ban hành những quy định về khai thác khoáng sản có tính cạnh tranh, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp như: áp dụng hệ thống thuế, phí công bằng, hợp lý; khuyến khích thăm dò nâng cao trữ lượng khoáng sản nhờ những công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác mới có độ tin cậy cao trên cơ sở ứng dụng các tiêu chuẩn hiện đại, tiên tiến. Nhà nước cần xem chính sách giá than là một trong những đột phá mới, tiến tới xóa bỏ độc quyền, bao cấp trong sản xuất và tiêu dùng than. Chính sách phải được xây dựng phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách năng lượng quốc gia. Việc quản lý cung ứng và định giá than kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu: hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội và khả thi về tài chính.

Các chính sách về than cần được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa thị trường trong nước và thế giới. Trong đó vai trò của Nhà nước trong việc đồng bộ, xác lập và kiểm soát thực hiện chính sách giá than là đặc biệt quan trọng, nhất là đối với việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

Minh Châu

Share on Google+