Ngày mai 2/6, nhiều quy định trong kinh doanh bảo hiểm sẽ được bãi bỏ

13:25 | 01/06/2020

|
Theo đó, sẽ có 6 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được bãi bỏ. Trong đó có nhiều thông tư liên quan đến việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Thông tư số 28/2020/TT-BTC trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/4/2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2020. Theo đó, 6 văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm sẽ được bãi bỏ, gồm:

ngay mai nhieu quy dinh trong kinh doanh bao hiem se duoc bai bo
Từ ngày 1/6/2020, nhiều quy định trong kinh doanh bảo hiểm sẽ được bãi bỏ

Thứ nhất, Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Thứ hai, Thông tư số 99/2011/TT-BTC ngày 7/7/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thứ ba, Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Thứ tư, Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 của Bộ Tài chính quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Thứ năm, Thông tư số 57/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Thứ sáu, Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

P.V

ngay mai nhieu quy dinh trong kinh doanh bao hiem se duoc bai boMức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
ngay mai nhieu quy dinh trong kinh doanh bao hiem se duoc bai boTăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm
ngay mai nhieu quy dinh trong kinh doanh bao hiem se duoc bai boTừ 15/5, người tham gia giao thông sẽ bị phạt nếu không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự

loading...
  • pvp-ctcp