Thứ ba 18/09/2018 20:55

Ngành xây dựng lên kế hoạch tăng gấp đôi giá trị sản xuất kinh doanh

14:26 | 24/03/2015

|
Theo đánh giá mới đây của Bộ Xây dựng, ngay từ đầu năm 2015 các doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD).

Ngành xây dựng ước tính sẽ gia tăng gấp đôi giá trị SXKD trong năm 2015

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về SXKD, đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, giá trị SXKD trong tháng 2 ước đạt 8.048 tỷ đồng, còn 2 tháng đầu năm 2015 đạt 21.327 tỷ đồng, bằng 14,2 % so với kế hoạch năm 2015, bằng 109,5 % so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, giá trị xây lắp, ước thực hiện tháng 2 đạt 3.287 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 8.044 tỷ đồng bằng 15,2 % so với kế hoạch năm, bằng 110,1 % so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 2 đạt 3.028 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 9.409 tỷ đồng bằng 14,4 % so với kế hoạch năm, bằng 110,9 % so với cùng kỳ.

Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 2 đạt 97,7 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 216 tỷ đồng bằng 15,2% so kế hoạch năm và bằng 101,6% so với cùng kỳ.

Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 02 đạt 1.635 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 3.657 tỷ đồng bằng 11,9% so kế hoạch năm và bằng 105,1% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu ước thực hiện tháng 02 đạt 6 triệu USD, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 14,1 triệu USD, bằng 7,3% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu ước thực hiện tháng 02 đạt 15 triệu USD, 2 tháng đầu năm 2015 đạt 25 triệu USD bằng 9,8% so với kế hoạch năm.

Bộ Xây dựng đánh giá, trong năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD của các doanh nghiệp thuộc Bộ là 150.417 tỷ đồng bằng 100,6% so với thực hiện năm 2014.

Cẩm Tú (tổng hợp)

Share on Google+