Ngân hàng thương mại nhà nước đang… khát vốn (tiếp theo và hết)

07:30 | 14/06/2016

|
Nhu cầu tăng vốn cho các ngân hàng thương mại là cấp bách và phù hợp với thực tế.
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het
Khách hàng giao dịch tại BIDV Hải Dương.

Theo Trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), việc tăng vốn cho các ngân hàng thương mại sẽ mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho hệ thống ngân hàng mà với cả nền kinh tế. Đó là sự đảm bảo cho phát triển an toàn, ổn định của các ngân hàng, để ngành Ngân hàng tiếp tục là công cụ điều hành chính sách vĩ mô của Đảng, Chính phủ, là kênh huy động vốn quan trọng bậc nhất của nền kinh tế.

Và đề cụ thể hóa điều này, Trung tâm nghiên cứu BIDV đề xuất:

Thứ nhất, Chính phủ chỉ đạo NHNN và Bộ Tài chính chấp thuận cho các NHTM nhà nước được cân đối và quyết định việc sử dụng nguồn cổ tức các năm để tăng vốn cho năm sau qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tùy thuộc vào năng lực tài chính và điều kiện của ngân hàng

Thứ hai, Chính phủ cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước sử dụng nguồn thặng dư do giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước từ bán đầu tư tài chính, bán chiến lược để tạm ứng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Thứ ba, bản thân các ngân hàng thương mại nhà nước cần tăng cường quản lý rủi ro để giảm được chi phí DPRR là khoản mục chi phí rất lớn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cần thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí quản lý nhất là các khoản chi lễ tân, khánh tiết. Mỗi ngân hàng có thể đặt mục tiêu cắt giảm 3-4% chi phí quản lý so với dự toán ngay trong năm 2016.

Thứ tư, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước gặp khó khăn về vốn tự có, Chính phủ chỉ đạo NHNN hoàn thiện đề án nâng cao năng lực tài chính tổng thể của khối NHTMNN, qua đó xác định cụ thể kế hoạch, lộ trình tăng vốn đối với khối ngân hàng thương mại nhà nước và đối với từng ngân hàng.

Thứ năm, Chính phủ đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa và giảm bớt tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước, hiện đang ở mức 65-95%. Giải pháp tăng vốn qua bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài rất có lợi, do nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và nhiều kinh nghiệm quản lý. Mặc dù vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài còn phụ thuộc vào điều kiện riêng từng ngân hàng, điều kiện thị trường và chính sách của Chính phủ. Do đó giải pháp này cũng khó thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Thứ sáu, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện cho các ngân hàng triển khai phương án phát hành cổ phần ra công chúng trong đó cổ đông nhà nước nếu không đủ nguồn lực thì có thể từ chối quyền mua. Khi đó các ngân hàng sẽ chủ động tìm kiếm nhà đầu tư và cổ đông nhỏ lẻ để bán cổ phần, phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động để tăng vốn. Giải pháp này chỉ thuận lợi khi cổ đông hiện hữu có sức mạnh tài chính và không muốn giảm tỷ lệ sở hữu, trong điều kiện thị trường chứng khoán ổn định và phát triển thuận lợi

Thứ tám, Chính Phủ cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước được tạm ứng từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để tăng vốn trong năm 2016

Về dài hạn, Trung tâm nghiên cứu BIDV kiến nghị:

Thứ nhất, các ngân hàng thương mại nhà nước phát hành trái phiếu tăng vốn (được tính vào vốn tự có phần giá trị trái phiếu tối đa bằng 50% vốn cấp 1), đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa hoặc thu hút nhà đầu tư tài chính, đầu tư chiến lược.

Thứ hai, Chính phủ giảm sở hữu tại các ngân hàng thương mại nhà nước về ở mức tối đa 51% đến năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại nhà nước thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài, từ đó nâng cao năng lực tài chính và tranh thủ tiếp cận công nghệ hiện đại, trình độ quản trị tiên tiến của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, cần có chiến lược, giải pháp tổng thể để thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu là kênh đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn cho doanh nghiệp, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng dài hạn từ NHTM.

Thứ tư, từng bước xây dựng Ngân hàng Nhà nước độc lập nhằm thực hiện chính sách tiền tệ nhất quán, tập trung không bị ảnh hưởng bởi các mục tiêu chính sách tài khóa.

ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het Ngân hàng thương mại nhà nước đang… khát vốn (bài 3)
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het Ngân hàng thương mại nhà nước… đang khát vốn (bài 2)
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het Ngân hàng thương mại nhà nước đang... khát vốn (bài 1)
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het “Bóng ma” tội phạm tài chính - ngân hàng (Kỳ cuối)
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het "Bóng ma" tội phạm tài chính - ngân hàng (Kỳ 2)
ngan hang thuong mai nha nuoc dang khat von tiep theo va het “Bóng ma” tội phạm tài chính - ngân hàng (Kỳ 1)

Minh Ngọc

  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.600 55.270
HCM 54.600 55.270
Đà Nẵng 54.600 55.270
Cập nhật: 05/12/2020 16:01

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhật: 05/12/2020 16:01

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.550 55.300
HCM 54.550 55.300
Đà Nẵng 54.550 55.300
Cập nhật: 05/12/2020 16:01

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.550 55.250
HCM 54.550 55.250
Đà Nẵng 54.550 55.250
Cập nhật: 05/12/2020 16:01

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.310 54.060
HCM 53.310 54.060
Đà Nẵng 53.310 54.060
Cập nhật: 05/12/2020 16:01

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhật: 05/12/2020 16:01