Thứ tư 17/07/2019 07:22
exxonmobil phat trien cong nghe gom khi thai co2 tu khi quyen

ExxonMobil phát triển công nghệ gom khí thải CO2 từ khí quyển

ExxonMobil và công ty Global Thermostat sẽ cùng phát triển công nghệ thu gom trực tiếp từ khí quyển CO2 thải ra từ các khu công nghiệp và nhà máy điện.
|< < 1 2 3 > >|