|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.850 55.520
HCM 54.850 55.520
Đà Nẵng 54.850 55.520
Cập nhật: 03/12/2020 16:46

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhật: 03/12/2020 16:46

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.750 55.450
HCM 54.750 55.450
Đà Nẵng 54.750 55.450
Cập nhật: 03/12/2020 16:46

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.850 55.550
HCM 54.850 55.550
Đà Nẵng 54.850 55.550
Cập nhật: 03/12/2020 16:46

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.280 53.930
HCM 53.280 53.930
Đà Nẵng 53.280 53.930
Cập nhật: 03/12/2020 16:46

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhật: 03/12/2020 16:46