Thứ năm 20/09/2018 22:06

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

22:31 | 14/12/2017

|
 (PetroTimes) - Sáng 14/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc.  
khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào; Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia cùng các đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động là cựu chiến binh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; đánh giá hoạt động Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước, thu được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.

khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022
Đoàn chủ tịch Đại hội

Sau phát biểu khai mạc Ðại hội của Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Báo cáo chính trị nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, UBND, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc.

Tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị- xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, một số bài học kinh nghiệm cũng như mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đề ra cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam - sự kiện lớn trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chào mừng các đại biểu - những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ và lực lượng cựu chiến binh trong cả nước.

Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả công tác và thành tích mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Đảng, Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Các đồng chí xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”.

Nêu bật những kết quả, ưu điểm nổi bật đã đạt được cũng như một số thiếu sót, khuyết điểm của Hội, Tổng Bí thư đề nghị: “Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới”.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước, mang lại những thời cơ, vận hội phát triển to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp.

Nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, Tổng Bí thư bày tỏ đồng tình với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khóa V trình Đại hội lần này, nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nêu rõ, Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập, tự do đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị, Hội Cựu chiến binh cần quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Tổng Bí thư mong muốn, bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên.

Với truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư tin tưởng, sau Đại hội này, “Hội sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa nhiệm vụ giao cho Hội, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt Đại hội và toàn thể cựu chiến binh trên cả nước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam hứa với Đảng, Nhà nước và Nhân dân sẽ tiếp tục làm nòng cốt, tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; nguyện là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc Hội đạt được, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng 14/12, Đại hội đã nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; phát biểu chào mừng của Đoàn đại biểu Ḥiệp hội CCB Quốc gia Lào và Hội CCB Campuchia.

khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội.
khai mac dai hoi dai bieu toan quoc hoi cuu chien binh lan thu vi nhiem ky 2017 2022

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI

Chiều cùng ngày, Ðại hội tiến hành thảo luận báo cáo Chính trị và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguyễn Hoan

Share on Google+