Công ty Chế biến Than Quảng Ninh

Hướng tới tiêu thụ 20 triệu tấn than

10:41 | 26/05/2020

|
Vừa qua, Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ công ty đã đề ra mục tiêu tiêu thụ 20 triệu tấn than trong nhiệm kỳ mới. 
huong toi tieu thu 20 trieu tan than
Thu gom than tại Phân xưởng chế biến than Làng Khánh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tổ chức điều hành sản xuất hợp lý; tăng cường tiết kiệm chi phí, đặc biệt là công tác khoán - quản trị chi phí, để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.

Các chỉ tiêu quan trọng Công ty Chế biến than Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020: Than mua mỏ 11,150 triệu tấn (111,75% kế hoạch); than tiêu thụ 9,6 triệu tấn (113% kế hoạch); doanh thu bán than 13.730 tỉ đồng (106% kế hoạch); lợi nhuận gần 100 tỉ đồng (221% kế hoạch). Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt gần 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 128% kế hoạch năm và tăng 2,6 triệu đồng/người/tháng so với thu nhập bình quân năm 2015...

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và thống nhất cao với những mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng đề nghị Đảng bộ công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng.

huong toi tieu thu 20 trieu tan than

Cùng với đó, Đảng bộ công ty tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chủ động quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư duy mới để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ mới như: Than mua mỏ và chế biến tiêu thụ 20 triệu tấn; doanh thu bán than 28.860 tỉ đồng; bảo đảm việc làm và thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

P.V