Thứ hai 26/08/2019 17:43

Hướng nghiệp 4.0 cho con

07:00 | 03/02/2019

|
Hướng nghiệp trong thời đại 4.0 ngày càng quan trọng với thời gian khi công nghệ 4.0 nhanh chóng đi vào trong cuộc sống và kinh doanh. Do vậy, muốn con em chúng ta thành công, bố mẹ cần phải hiểu về công nghệ 4.0, song hành cùng các em trên con đường nghề nghiệp. 

Bố mẹ và thầy cô cần phải hiểu về 4.0 để xác định cho thế hệ sau một nghề nghiệp phù hợp. Trong quá khứ, khi nghề nghiệp chưa ảnh hưởng nhiều bởi công nghệ và tự động hóa, các cá nhân có trình độ tri thức và kỹ năng còn có thể có việc, tuy nhiên trong 4.0 chỉ có những người giỏi mới có thể trụ lại được.

huong nghiep 40 cho con

Một bạn trẻ học nghề kế toán với bằng cấp trung bình làng nhàng rất khó xin việc khi doanh nghiệp áp dụng các hệ thống kế toán thông minh có khả năng hỗ trợ xử lý nhiều hơn các tác vụ kế toán thông thường. Các doanh nghiệp thay vì cần 10 người trong phòng kế toán, họ sẽ chỉ cần 4-5 nhân viên giỏi là đủ.

Đứng trước tình hình đó, cần phải thực hiện hướng nghiệp thật chuẩn và chính xác nhằm tìm ra nghề nghiệp tối ưu phù hợp với năng lực, mong muốn và nguồn lực của mỗi cá nhân trong xã hội. Hướng nghiệp truyền thống đã quan trọng, hướng nghiệp 4.0 còn quan trọng gấp bội trong một nền kinh tế đầy biến động do công nghệ thay đổi nhanh, sâu sắc và rộng trong thời gian tới.

Các ngành và nghề nghiệp trong thời đại 4.0 có thể chia ra những xu hướng đáng lưu ý:

Những ngành hoàn toàn mới: Các ngành hoàn toàn mới xuất hiện do các công nghệ 4.0 như trí thông minh nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ có tốc độ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Những ngành truyền thống sử dụng công nghệ 4.0: Các ngành truyền thống sử dụng 4.0 để thay đổi cách thức vận hành sản xuất. Đây chính là nơi tạo việc làm có tốc độ nhanh nhất trong nghề nghiệp 4.0, như nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh.

Những ngành công việc sử dụng các công cụ ứng dụng từ 4.0: Đặc trưng của những công việc này sẽ sử dụng các thành tựu của 4.0 để gia tăng năng suất, hiệu suất, chất lượng trong công việc truyền thống. Ví dụ các nhà thiết kế có thể sử dụng in 3D để thực hiện công việc nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn.

Những ngành tích hợp: Xu hướng của 4.0 đó chính là tích hợp của nhiều ngành truyền thống để tạo ra những vị trí công việc đòi hỏi kiến thức liên ngành. Ví dụ một bạn về học ngôn ngữ có thể có vị trí công việc trong trí thông minh nhân tạo hoặc nhận dạng giọng nói hay chữ viết. Lý do các quy tắc ngôn ngữ rất quan trọng trong việc xây dựng trí thông minh nhân tạo và xử lý giọng nói hay chữ viết.

Nguyễn Thư