Thứ bảy 20/10/2018 10:22

Hess công bố ngân sách dành cho hoạt động thăm dò khai thác năm 2018

08:29 | 08/02/2018

|
Tập đoàn Hess đã công bố mức ngân sách dành cho lĩnh vực E&P trong năm 2018 là 2,1 tỷ USD, tương đương mức ngân sách của năm 2017. Trong đó, ngân sách cho hoạt động thăm dò khai thác ngoài khơi Guyana được gia tăng nhờ việc giảm ngân sách cho khu vực vịnh Mexico và ngoài khơi Malaysia.
hess cong bo ngan sach danh cho hoat dong tham do khai thac nam 2018

Bể North Malay - nơi Hess là công ty điều hành với 50% cổ phần

Ngân sách dành cho công tác thăm dò và thẩm lượng dự kiến ở vào khoảng 375 triệu USD, bao gồm cả các giếng thăm dò thẩm lượng tại lô nước sâu Stabroek ngoài khơi Guyana (Hess nắm 30% cổ phần); một giếng thăm dò tại lô 42 ở Suriname (Hess nắm 33% cổ phần) và một giếng thăm dò ngoài khơi Nova Scotia (Hess nắm 50% cổ phần).

Ngân sách cho hoạt động phát triển mỏ ngoài khơi dự kiến lên đến 555 triệu USD; bao gồm 250 triệu USD cho dự án phát triển mỏ Liza giai đoạn 1 ở ngoài khơi Guyana với hoạt động khoan dự kiến bắt đầu vào quý II/2018, hoạt động khai thác vào năm 2020; 65 triệu USD cho các hoạt động thiết kế và thiết kế kỹ thuật tổng thể của các dự án phát triển mỏ tại Guyana; và 240 triệu USD dành dự án phát triển mỏ Stampeda tại khu vực nước sâu của vịnh Mexico, nơi Hess đang là công ty điều hành với 25% cổ phần, dự kiến sẽ được triển khai vào cuối quý I/2018.

Hess cũng dự trù ngân sách 175 triệu USD đối với hoạt động khai thác ngoài khơi, bao gồm các dự án tại bể North Malay (nơi Hess là công ty điều hành với 50% cổ phần) và tại khu vực phát triển chung Malaysia/Thailand; 95 triệu USD còn lại được dành cho hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực nước sâu vịnh Mexico và mỏ South Arne tại khu vực biển Bắc của Đan Mạch – nơi công ty đang lên kế hoạch hoàn tất thương vụ bán 61,5% cổ phần.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+