Thứ năm 19/07/2018 18:31

Hệ thống phân hàng tự động trong nhà kho 7.000 m2 ở TP HCM

11:00 | 03/07/2018

|
"Mắt thần" sẽ quét qua gói hàng, nhận diện kích thước, khối lượng để hệ thống tự động phân loại và chuyển hàng đến từng khu vực định sẵn.