Thứ sáu 14/12/2018 14:53

Hà Nội tổng kiểm tra hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư

15:27 | 31/08/2017

|
Nhằm khắc phục những tồn tại, tăng cường trật tự kỷ cương, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư ngay sau khi đủ điều kiện để thành lập Ban quản trị nhà chung cư và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Thông tư số 02/2016/TT- BXD.

ha noi tong kiem tra hoat dong quan ly su dung nha chung cu
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị nhà chung cư; quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư cho Ban quản trị nhà chung cư để quản lý, sử dụng.

UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư, diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư, đề xuất xử lý theo đúng khoản 11 và khoản 12 Điều 6 Luật Nhà ở. Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm; rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì yêu cầu hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư…

Chỉ thị cũng yêu cầu lập và triển khai trong quý III Kế hoạch kiểm tra các tòa nhà chung cư thương mại đã được đưa vào quản lý vận hành trên địa bàn; đánh giá kết quả công tác quản lý vận hành nhà chung cư thương mại trên địa bàn; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đông Nghi

Share on Google+
Loading...