Hà Nội: Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

17:28 | 04/10/2018

|
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố.
ha noi phan bo chi tieu dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia
ha noi phan bo chi tieu dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020Quảng Ninh tính chuyện quy hoạch lại Hạ Long: Bộ Xây dựng lưu ý gì?
ha noi phan bo chi tieu dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020Những công trình kiến trúc biểu tượng của thế giới

Theo Quyết định trên, UBND TP Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016-2020) TP Hà Nội cho từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn TP (có phụ lục cho từng đơn vị kèm theo).

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội có trách nhiệm lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng sử dụng đất cho mục đích an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

ha noi phan bo chi tieu dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND, triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP, ngày 25/5/2018, để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Hình thức công khai: Tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2018.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập điều chinh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo Hội đồng thẩm định TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.

Reatimes