Thứ năm 15/11/2018 12:57

Hà Nội giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng

08:32 | 09/07/2018

|
Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.
ha noi giai the ban chi dao giai phong mat bangHà Nội sẽ có chính sách giải phóng mặt bằng mới

Theo đó, giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội. Chuyển 12 biên chế công chức tại Ban về Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố và 17 biên chế công chức tại Ban về UBND các quận, huyện, thị xã và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

ha noi giai the ban chi dao giai phong mat bang
Ảnh minh họa.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Đông Nghi

Loading...
Share on Google+