Hà Nội: Công khai 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động

18:39 | 04/10/2018

|
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.
ha noi cong khai 39 du an dung trien khai cham dut hoat dongSai phạm 3.900 tỉ đồng tại những dự án di dời nhà máy xây cao ốc
ha noi cong khai 39 du an dung trien khai cham dut hoat dongTập trung gỡ vướng các dự án kém hiệu quả ngành Công Thương
ha noi cong khai 39 du an dung trien khai cham dut hoat dongHà Nội: La liệt dự án bỏ hoang do chủ đầu tư giữ đất

Việc ban hành Công văn 4677/UBND-ĐT dựa trên báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động.

UBND thành phố lưu ý, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện theo đúng quy định về pháp luật. Mỗi dự án bị chấm dứt hoạt động phải được lập hồ sơ xử lý riêng (bao gồm các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục được pháp luật quy định) và phải được quản lý, lưu trữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở này có trách nhiệm gửi văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đến các cơ quan có liên quan để tổ chức xử lý các thủ tục khác (nếu có) theo thẩm quyền và quy định.

ha noi cong khai 39 du an dung trien khai cham dut hoat dong
Tháp Tài chính Quốc tế là một trong số các dự án "đắp chiếu" trên đất vàng ngay giữa Hà Nội.

Về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (sử dụng không đúng mục đích, chậm tiến độ…) hoặc ban hành văn bản xử lý chuyên ngành phải được các cơ quan quản lý nhà nước khác chủ động thực hiện theo đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đã được pháp luật chuyên ngành quy định. Đồng thời phải được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, tổng hợp, quản lý, lưu trữ chung cùng với các dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các dự án bị chấm dứt hoạt động, bị thu hồi đất do vi phạm quy định về đất đai đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với việc xử lý 39 dự án có sử dụng đất đai vi phạm pháp luật về đất đai, UBND TP yêu cầu, với nhóm 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

Tại nhóm 4 dự án đã chấm dứt hoạt động đối với nhà đầu tư cũ, sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định; là đầu mối đôn đốc nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án mới theo quy định; theo dõi, báo cáo đề xuất việc xử lý nếu các đơn vị chậm triển khai.

Đối với nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan có trách nhiệm chủ động rà soát, kiểm tra, thực hiện thủ tục xử lý khác (nếu có) theo quy định.

Đối với nhóm 5 dự án cần tiếp tục rà soát, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/10/2018.

Đăng Khoa