Thứ bảy 22/09/2018 22:26

Hà Nội ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị

15:32 | 05/05/2018

|
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn.  
ha noi ban hanh quy dinh ve quan ly khai thac va bao tri he thong duong do thiĐa dạng hóa nơi gửi xe trong phố
ha noi ban hanh quy dinh ve quan ly khai thac va bao tri he thong duong do thiVỉa hè thông thoáng sau ngày Hà Nội ra quân xử lý vi phạm TTĐT
ha noi ban hanh quy dinh ve quan ly khai thac va bao tri he thong duong do thi[Chùm ảnh] Ngày đầu ra quân "lấy lại" vỉa hè

Cụ thể, quy định gồm 4 chương, 37 Điều quy định về việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Quy định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Hà Nội. Việc quản lý, khai thác và bảo trì những tuyến đường không phải là đường đô thị thì tuân thủ theo Luật Giao thông Đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan

ha noi ban hanh quy dinh ve quan ly khai thac va bao tri he thong duong do thi
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị (ảnh minh họa).

Trong đó, việc sử dụng chung hệ thống đường đô thị phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được duyệt; sự đồng bộ về hạ tầng, tiết kiệm; mỹ quan, cảnh quan và môi trường; sự hoạt động bình thường, an toàn cho hệ thống hạ tầng đã có; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công tác quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Hà Nội được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

Mặt khác, hệ thống đường đô thị phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, chỉ giới, mốc giới. Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Bất cứ hoạt động sử dụng đường đô thị vào mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của UBND TP Hà Nội.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, đề xuất, báo cáo thành phố xem xét, quyết định.

Được biết, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/05/2018 và thay thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/07/2015 của UBND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của UBND TP Hà Nội.

Đông Nghi

Share on Google+