Gỡ khó trong sản xuất than

19:15 | 24/09/2019

|
Hiện nay, các công ty than Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long, Cọc Sáu đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do nhiều yếu tố, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản lượng được giao và cân đối tài chính.

Chiều 18-9-2019, tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp sản xuất than gặp khó khăn. Cùng dự buổi làm việc có các Phó tổng giám đốc TKV, Ban Giám đốc và các phòng chức năng các công ty than Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long, Cọc Sáu.

go kho trong san xuat than
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của các công ty than, hiện nay các công ty này đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do nhiều yếu tố, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản lượng được giao và cân đối tài chính.

Công ty Than Khe Chàm gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, lò bị nén, điều kiện làm việc không thuận lợi. Thực hiện chỉ đạo và hỗ trợ của TKV, công ty tập trung củng cố, chống xén lò; 8 tháng năm 2019 đã thực hiện 720m lò xén, sản xuất trên 700 nghìn tấn than nguyên khai, đạt trên 50% kế hoạch năm. Các tháng còn lại, công ty đào lò chuẩn bị và từ tháng 9 tập trung cho khai thác để bù sản lượng. Công ty còn gặp khó khăn về lao động, thiếu thợ lò khi tăng sản lượng theo kế hoạch năm 2020 là 1,5 triệu tấn và 2021 là 1,8 triệu tấn. Để chuẩn bị cho kế hoạch 2020, công ty cần tập trung đào lò nhưng điều kiện thi công rất khó khăn, do vậy TKV cần có cơ chế hỗ trợ Công ty Xây lắp mỏ để đẩy mạnh đào lò cho công ty…

Công ty Than Thống Nhất phải chuyển diện sản xuất nhiều, vỉa dốc, gặp nước nhiều, thiếu thợ lò… Từ tháng 7-2019, công ty kết thúc khai thác khu Yên Ngựa và mở vỉa khu Lộ Trí xuống phân tầng khai thác phía dưới. Công ty đã đẩy mạnh đào lò, thuê 4 doanh nghiệp đào lò; dự kiến năm 2019, than nguyên khai sản xuất 1,750 triệu tấn, 2020 là 1,92 triệu tấn…

Công ty CP Than Cọc Sáu phải khai thác xuống sâu đến mức -265m; các tầng khai thác từ -250 trở xuống các thiết bị lớn khó phát huy, khó khăn trong thoát nước, làm đường, cung độ vận chuyển lớn, chất lượng than xấu; than nguyên khai sản xuất 8 tháng là 1,050 triệu tấn, bằng 57% kế hoạch năm…

Công ty Than Hạ Long gặp khó do sự cố nước phải điều chỉnh lại diện sản xuất 3 phân xưởng. Công ty đề nghị TKV điều chỉnh về sản lượng, chất lượng than…

Các ban chuyên môn và lãnh đạo TKV đã tham gia nhiều ý kiến với các doanh nghiệp về công tác điều hành sản xuất, kỹ thuật công nghệ, vận tải lò… Các doanh nghiệp hầm lò do khó khăn nên kế hoạch 8 tháng đạt thấp, sản lượng giảm trên 700.000 tấn than hầm lò, vì vậy cần phải cố gắng cao nhất về sản lượng. Công ty Than Cọc Sáu là doanh nghiệp lộ thiên khó khăn nhất cần có phương án xuống moong nhanh, đẩy mạnh sản xuất trong quý IV/2019...

Ban Sản xuất than cho biết, do nhu cầu than tăng nên TKV đã phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất than, quý III/2019 dự kiến sản xuất 8,3 triệu tấn/8 triệu kế hoạch. Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sẽ hụt sản lượng, ảnh hưởng đến sản lượng chung của cả TKV nên cần tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Các doanh nghiệp cần cân đối lao động và tiền lương, xem xét các khâu sản xuất có thể thuê ngoài, để đẩy nhanh tiến độ, tăng cường đào lò, chống xén, giải quyết khâu vận tải…

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chia sẻ các khó khăn với các doanh nghiệp, động viên cán bộ, công nhân lao động các doanh nghiệp nêu cao truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, chủ động tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất. TKV đã có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và tiếp tục xem xét tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên cơ sở thực tế và các quy định chung.

Về điều chỉnh sản lượng, các chỉ tiêu chất lượng, chi phí, giá thành, tiền lương, lợi nhuận, một số cơ chế điều hành..., Tổng giám đốc TKV giao các ban chuyên môn và các phó tổng giám đốc phụ trách rà soát kỹ lưỡng, lưu ý chỉ tiêu chất lượng, báo cáo Tổng giám đốc và HĐTV TKV.

Tổng giám đốc TKV nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần chủ động, nỗ lực, bám sát hiện trường sản xuất để tháo gỡ khó khăn kịp thời, tập trung cao độ cho sản xuất, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án phát triển mỏ, giải quyết vấn đề vận tải, đi lại trong lò. Đồng thời, cùng với đẩy mạnh công tác tuyển dụng, các doanh nghiệp cần giữ chân người lao động bằng việc cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, chế độ đãi ngộ...

Do nhu cầu than tăng nên TKV đã phát động thi đua đẩy mạnh sản xuất than, quý III/2019 dự kiến sản xuất 8,3 triệu tấn/8 triệu kế hoạch. Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sẽ hụt sản lượng, ảnh hưởng đến sản lượng chung của cả TKV nên cần tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.

V.T