Giám sát chặt chẽ tập huấn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

08:39 | 26/02/2021

|
Ngày 25/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tầm quan trong của việc tập huấn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cho giáo viên và cho biết: “Bộ GD&ĐT sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động này, tuyệt đối không buông lỏng”.
Giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6Giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
Sàng lọc kỹ, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6Sàng lọc kỹ, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Bộ GD&ĐT: Sẽ lấy ý kiến xã hội trước khi công bố sách giáo khoa lớp 2Bộ GD&ĐT: Sẽ lấy ý kiến xã hội trước khi công bố sách giáo khoa lớp 2
Giám sát chặt chẽ tập huấn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, đánh giá chương trình, sách giáo khoa lớp 1 sau một học kỳ triển khai và chuẩn bị cho hoạt động tổng kết sau khi năm học kết thúc; biên soạn, thực nghiệm, thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình mới; ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 và lớp 6…

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhìn nhận, phần lớn các nhiệm vụ đã được thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số vấn đề cần được làm tốt hơn như công tác phối hợp giữa các nhóm nhiệm vụ, công tác rà soát hệ thống văn bản để kịp thời phát hiện những “nút thắt” cần chỉnh sửa, bổ sung, đáp ứng yêu cầu triển khai trong thực tế.

Lưu ý các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh trước tiên tới sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương. Theo Bộ trưởng, sau một học kỳ triển khai đối với lớp 1, đây chính là thời điểm để Bộ GD&ĐT rà soát bước đầu về chương trình, sách giáo khoa, phát hiện những điểm phù hợp, chưa phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nếu cần thiết.

“Đối với sách giáo khoa lớp 1, cần tổng kết công tác xã hội hóa, trong đó lưu ý công tác quản lý Nhà nước về xã hội hóa. Chúng ta tạo điều kiện cho xã hội hóa nhưng phải quản lý chặt từ việc biên soạn, thực nghiệm, thẩm định, tới in ấn, cung ứng, giá thành sách giáo khoa”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hiện nay, bản mẫu sách giáo khoa định dạng PDF lớp 2, lớp 6 đã được đưa lên website của các nhà xuất bản và giáo viên đã được cấp tài khoản để nghiên cứu tìm hiểu, từ đó đề xuất lựa chọn, chuẩn bị cho dạy học và tham gia tập huấn sách giáo khoa. Để hoạt động này đạt hiệu quả, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị của Bộ cần bám sát, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản, tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của giáo viên, nhân dân trước khi in bản chính thức.

Đối với công tác tập huấn sách giáo khoa, Bộ trưởng lưu ý, cần có hướng dẫn cụ thể cho địa phương và nhà xuất bản để làm hiệu quả, trong đó quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giới thiệu, tập huấn sách; kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp trong tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên, tránh tình trạng thời gian gấp gáp, giáo viên phải di chuyển xa, tập huấn không đảm bảo chất lượng. “Bộ sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động này, tuyệt đối không buông lỏng”, Bộ trưởng nêu rõ, đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn, các nhà xuất bản có giải pháp phù hợp nhằm giảm giá thành sách giáo khoa.

Cùng với quá trình chuẩn bị sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và các sách giáo khoa khác như sách Tiếng Anh hệ 10 năm, sách ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh, sách Quốc phòng, sách tiếng dân tộc thiểu số…, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ đạo tăng cường chất lượng thực nghiệm, lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Theo Bộ trưởng, việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng các bản mẫu sách giáo khoa, công tác thẩm định qua đó cũng sẽ được thực hiện tốt hơn.

Phú Văn

  • pvp-ctcp