Thứ năm 20/06/2019 00:19

Gazprom quyết định giải tán bộ phận mua sắm với ngân sách hơn 13 tỷ USD/năm

06:29 | 21/05/2019

|
Một trong những bộ phận quan trọng của Gazprom, giám sát việc mua hơn 1 nghìn tỷ rúp, sẽ bị giải tán.  

Điều này sẽ loại bỏ các chức năng trùng lặp, đây là quyết định của ông Oleg Aksyutin - phó chủ tịch mới phụ trách đầu tư Oleg Aksyutin, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Gazprom, đã đề nghị Alexey Miller loại bỏ bộ phận quản lý chi phí công ty (621) - chịu trách nhiệm về việc mua sắm và đấu thầu của Gazprom và một số công ty con. Theo đề xuất, bộ phận 621 sẽ rút khỏi văn phòng hội sở, chuyển hầu hết các chức năng và nhân viên cho các bộ phận khác do ông Aksyutin phụ trách. Việc quản hoạt động mua sắm của Tập đoàn Gazprom sẽ tập trung vào một bộ phận (646).

gazprom quyet dinh giai tan bo phan mua sam voi ngan sach hon 13 ty usdnam

Ông Oleg Aksyutin -Tân phó chủ tịch phụ trách đầu tư

Khối lượng mua sắm của công ty mẹ Gazprom trong năm 2018 hơn 469 tỷ rúp (7,2 tỷ USD), hai công ty con chính là (Gazprom Mezhregiongaz và Gazprom Export) đã mua sắm 607,3 tỷ (9,3 tỷ USD) và 438,7 tỷ rúp (6,7 tỷ USD). Từ năm 2010 bộ phận mua sắm đấu thầu do ông Mikhai lSirotkin đứng đầu. Ông Sirotkin đã làm việc tại Gazprom được gần 20 năm (kể từ năm 2001) và được coi là cộng sự lâu năm của Miller.

Đây được coi là động thái nhằm củng cố vị thế của ông Aksyutin – mới được thăng chức. Ông được giao nhiệm vụ giám sát các vấn đề phát triển chiến lược, lập kế hoạch dài hạn, thiết kế, lập và kiểm soát chương trình đầu tư và hoạt động mua sắm của Gazprom. Ngân sách đầu tư của Gazprom cho năm 2019 là hơn 1,3 nghìn tỷ rúp (20 tỷ USD) và sẽ do 1 công ty con duy nhất Gazprom Invest thực hiện. Việc chuyển đổi Gazprom sang một mô hình nhà thầu duy nhất sẽ làm giảm khối lượng đấu thầu do công ty mẹ tổ chức.

Viễn Đông (Theo Báo nước ngoài)

gazprom quyet dinh giai tan bo phan mua sam voi ngan sach hon 13 ty usdnamGazpromneft-Khantos được gia hạn giấy phép thăm dò tại mỏ Priobskoye (Nga)
gazprom quyet dinh giai tan bo phan mua sam voi ngan sach hon 13 ty usdnamGazprom Neft tăng cường hoạt động trên thềm lục địa