Thứ ba 23/07/2019 01:12

Gazprom Neft đánh giá hiệu quả hoạt động trong năm 2018

06:26 | 25/04/2019

|
Trong năm 2018, Gazprom Neft đã có những cải thiện đáng kể về hiệu quả tài chính và hoạt động kinh doanh so với năm trước và so với kế hoạch đặt ra, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty.    

Nhiều mặt hoạt động của công ty đạt trên mức trung bình của ngành. Lợi nhuận trước thuế (EBITDA) trong năm 2018 của Gazprom Neft đã tăng 45,1% so với năm 2017, đạt 800 tỷ rub (12,5 tỷ USD) nhờ tăng trưởng khai thác dầu khí, lọc dầu và doanh thu cao, cải thiện các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như các sáng kiến ​​quản lý hướng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí. Lợi nhuận ròng của công ty cũng đạt mức kỷ lục là 376,7 tỷ Rub (5,9 tỷ USD), tăng 48,7%.

gazprom neft danh gia hieu qua hoat dong trong nam 2018
Gazprom Neft đánh giá hiệu quả hoạt động trong năm 2018

Trong đó, khai thác dầu khí (bao gồm cả cổ phần tại các liên doanh) tăng trưởng 3,5% so với năm 2017, đạt 92,9 triệu tấn dầu quy đổi (mtoe). Sản lượng lọc dầu hàng năm của toàn công ty đạt 42,9 triệu tấn. Doanh thu các sản phẩm dầu mỏ tăng 3,7%, đạt 27,1 triệu tấn.

Kết quả này đã cho thấy Gazprom Neft vẫn là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga xét về hiệu quả tài chính, cũng như các chỉ số lợi nhuận tổng hợp bao gồm cả tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR, năm 2018 đạt 19,7%). Trong năm 2018, chi phí đầu tư của Gazprom Neft đứng ở mức 375 tỷ rub, cho phép công ty duy trì tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như kế hoạch đề ra.

gazprom neft danh gia hieu qua hoat dong trong nam 2018Gazprom Neft tăng cường khai thác tại mỏ Sarqala
gazprom neft danh gia hieu qua hoat dong trong nam 2018Gazprom Neft, IBM Research Brazil nâng cao xử lý dữ liệu địa chất bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)