EVNNPC xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất - kinh doanh

09:22 | 17/12/2017

|
Đó là nội dung mà ông Mai Quang Hùng - Trưởng ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khi trao đổi về việc triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị trực thuộc.  

PV: Công tác ATVSLĐ hiện nay của EVNNPC đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?

evnnpc xay dung van hoa an toan trong san xuat kinh doanh
Ông Mai Quang Hùng

Ông Mai Quang Hùng: Ngành điện là một ngành kỹ thuật đặc thù và cũng là một trong những ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm. Do tính chất công việc, người lao động thường xuyên phải đối mặt với nhiều hiểm nguy như: Làm việc trên cao, ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện…Chính vì vậy, xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, những năm qua, EVNNPC luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo đảm ATVSLĐ.

Theo đó, tổng công ty trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho CBCNV-LĐ, đặc biệt là cán bộ quản lý an toàn cấp cơ sở, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATVSLĐ.

Tổng công ty cũng thường xuyên tổ chức diễn tập sự cố, diễn tập an toàn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…nhằm nâng cao kỹ năng cho CBCNV-LĐ trong mọi tình huống.

Ngoài ra, tổng công ty cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

Đặc biệt, năm 2017, với chủ đề “Nói không với tai nạn lao động”, EVNNPC đã tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn giỏi cấp tổng công ty. Đây cũng là hội thi cán bộ an toàn giỏi cấp tổng công ty đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PV: Việc tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn giỏi cấp tổng công ty có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo an toàn lao động, thưa ông?

Ông Mai Quang Hùng: Qua công tác quản lý hằng năm, chúng tôi nhận thấy rằng, nói đến an toàn là nói đến công tác chuyên môn nhưng cán bộ làm công tác an toàn ở các đơn vị chưa có cơ hội để giao lưu, trao đổi kỹ năng nghề nghiệp với nhau. Do đó, việc tổ chức Hội thi vừa là dịp để lực lượng làm công tác an toàn các đơn vị giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vừa là dịp để tuyên truyền cho toàn thể CBCNV-LĐ hiểu biết, nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn lao động.

Đồng thời, Hội thi cũng góp phần tạo ra một mạng lưới cán bộ làm công tác an toàn thân thiện, tự giác, đồng cảm và chia sẻ áp lực công việc ngày càng tăng của lực lượng công nhân ở mỗi dây chuyền sản xuất, kinh doanh trong toàn tổng công ty.

Qua Hội thi, EVNNPC cũng lựa chọn các cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm trong thuyết trình, có kỹ năng giải quyết tình huống tốt để tạo nguồn cán bộ, đào tạo thành các giảng viên ATVSLĐ nòng cốt tại các đơn vị…

PV: Dù được chú trọng với nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng những năm qua, ở EVNNPC vẫn xảy ra một số vụ tai nạn lao động. Theo ông, đâu là nguyên nhân?

Ông Mai Quang Hùng: Trên thực tế, dù đã được đào tạo huấn luyện và chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có khi người lao động cũng như cán bộ quản lý an toàn ở cơ sở còn chủ quan, chưa thực hiện đúng các quy định, quy trình về an toàn, dẫn đến những tai nạn rất thương tâm và đáng tiếc.

Sau mỗi vụ việc, lãnh đạo tổng công ty cũng như các đơn vị đều họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo rất kiên quyết, xử lý, kiểm điểm các cá nhân có liên quan. Đặc biệt, trong các đợt diễn tập về công tác an toàn, chúng tôi thường chọn các tình huống giả định là những vụ việc đã xảy ra trong thực tế, để người lao động rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường lao động của ngành điện rất nguy hiểm, chỉ cần một phút lơ là, chủ quan, hậu quả có thể sẽ khôn lường. Do đó, việc tuân thủ các quy trình, quy định về ATVSLĐ là đặc biệt quan trọng, nó không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân mà còn bảo vệ đồng nghiệp.

PV: Thời gian tới, để thực hiện tốt mục tiêu “Phòng ngừa và nói không với tai nạn lao động” , EVNNPC có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Mai Quang Hùng: Năm 2018, bên cạnh việc tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập… nâng cao nhận thức, tạo được thói quen chấp hành các quy định, quy trình ATVSLĐ cho CBCNV-LĐ, tổng công ty sẽ đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất - kinh doanh điện năng. Theo đó, EVNNPC sẽ đầu tư trang thiết bị hiện đại, vừa góp phần tăng năng suất vừa đảm bảo an toàn lao động.

Cùng với đó, EVNNPC và các đơn vị thành viên còn huy động tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cùng tham gia công tác an toàn như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho mỗi CBCNV…

PV: Cảm ơn ông!

Đức Thành