Thứ tư 19/09/2018 22:06

EVNGENCO1: Sản lượng điện sản xuất tháng 1/2018 đạt 2,77 tỷ kWh

18:07 | 05/02/2018

|
Chiều 5/1, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phát đi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1/2018.

Theo đó, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty trong tháng 1/2018 là 2,771 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch tháng 1 và bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thủy điện đạt 686 triệu kWh, nhiệt điện đạt 2.085 triệu kWh. Các tổ máy phát điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu điều độ của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Hoạt động sản xuất điện của Tổng công ty mang lại tổng doanh thu bán điện đạt 2.939 tỷ đồng. Đáng chú ý là doanh thu từ các nhà máy thủy điện vượt 192 tỷ đồng so với kế hoạch tháng 1.2018.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Về đầu tư - xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 1/2018 là 2.758 tỷ đồng (đạt 21,62% kế hoạch năm); giá trị giải ngân đạt 1.460 tỷ đồng (đạt 11% kế hoạch năm). Riêng với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, EVNGENCO1 và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án, ước giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 1 là 234 tỷ đồng, đạt 8,11% kế hoạch năm.

Cũng theo EVNGENCO1, Tổng công ty đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng Hệ thống xuất tro bay qua Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Dự án vào ngày 10.01.2018.

Trong công tác cổ phần hóa, Tổng công ty đang triển khai hoàn thiện phương án sử dụng đất tại Công ty nhiệt điện Uông Bí, Công ty thuỷ điện Sông Tranh và Công ty nhiệt điện Nghi Sơn. Hiện nay, việc xác định giá trị doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn 1 (kiểm kê, phân loại tài sản, xem xét số liệu sơ bộ). Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai sau khi Báo cáo tài chính trước kiểm toán của EVNGENCO1 hoàn thành. Các công việc về xây dựng phương án cổ phần hóa dự kiến được bắt đầu từ tháng 2.2018. Công tác thoái vốn tại các Công ty cổ phần thực hiện theo chỉ đạo của EVN.

Trong tháng 1/2018, Tổng công ty cũng đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận và thành lập mới Công ty nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1, sau khi nhận bàn giao từ Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Trong tháng 2/2018, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện sản xuất điện đạt đạt 2,367 tỷ kWh. Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quyết toán các dự án NMNĐ Uông Bí mở rộng 2, NMTĐ Sông Tranh 2 và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Đối với các dự án đang thi công xây dựng (NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng và NMTĐ Đa Nhim mở rộng), TCT phấn đấu bảo đảm các mốc tiến độ của Dự án. Trong công tác thu xếp vốn, TCT tiếp tục làm việc với các ngân hàng để giải ngân kịp thời, đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng và thu xếp vốn bổ sung cho các dự án: Uông Bí Mở rộng, Uông Bí Mở rộng 2, Duyên Hải 1, Đồng Nai 3, 4…

Bên cạnh đó, công tác cổ phần hóa sẽ được EVNGENCO1 đặc biệt quan tâm giải quyết với việc tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01.01.2018 và xây dựng phương án cổ phần hóa, thỏa thuận với địa phương về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa.

Ngoài ra, EVNGENCO1 cũng chú trọng các công tác triển khai và giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị thành viên, thực hiện các chỉ tiêu, chiến lược, kế hoạch cho năm 2018.

Thanh Tiệp

Share on Google+