EVNGENCO1: Sản lượng điện 11 tháng đạt gần 30 tỷ kWh

18:43 | 13/12/2018

|
Tính đến hết tháng 11, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là 29,5 tỷ kWh, đạt 86% kế hạch và bằng 108% so với cùng kỳ 2017.

Theo EVNGENCO1, trong tháng 11, sản lượng điện Tổng công ty sản xuất đạt 2,83 tỷ kWh, tương đương 108% kế hoạch tháng. Trong đó, thủy điện sản xuất được 681 triệu kWh; nhiệt điện sản xuất được 2,149 tỷ kWh. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất Tổng công ty ước đạt 29.533 triệu kWh, đạt 86% kế hoạch năm và tương đương 108% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Hiện tại, các hồ thủy điện thuộc EVNGENCO 1 có mực nước cao hơn mực nước tối thiểu theo quy trình vận hành liên hồ chứa (ngoại trừ hồ TĐ Sông Tranh 2). Sau 11 tháng, nhìn chung các nhà máy thủy điện đã cơ bản đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và đã phát vượt sản lượng 1.452 triệu kWh so với kế hoạch.

Các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định. Các tổ máy tại TTĐL Duyên Hải được huy động với công suất cao. Tuy nhiên, độ khả dụng của các tổ máy nhiệt điện thấp hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch, một số tổ máy phải ngừng khiến sản lượng điện sản xuất của khối nhiệt điện thấp hơn so với kế hoạch. Dự kiến, công tác khắc phục sự cố tại tổ máy S7 (Uông Bí) sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 12/2018.

EVNGENCO1 luôn chú trọng đảm bảo nhiên liệu (than nội địa và nhập khẩu) phục vụ sản xuất. Tổng công ty đã làm việc với TKV để đảm bảo đủ than vận hành 02 tổ máy của Nhiệt điện Quảng Ninh trong tháng 12/2018. Đối với than nhập khẩu, EVNGENCO1 đang thực hiện hợp đồng mua 1 triệu tấn than đợt 1 và tiếp tục ký hợp đồng đợt 2 năm 2018 để đảm bảo cấp đủ than vận hành cho cả 02 tổ máy NMNĐ Duyên Hải 3 trong giai đoạn cuối năm 2018 và đầu năm 2019.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cũng luôn được Tổng công ty đặc biệt quan tâm.

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 11/2018 là 439 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân lần lượt là 11.424 tỷ đồng (tương đương 90% kế hoạch) và 11.424 tỷ đồng (tương đương 89% kế hoạch năm). Đối với Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban QLDA Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện 11 tháng đầu năm và tổng giá trị giải ngân lần lượt là 2.660 tỷ đồng (tương đương 44% kế hoạch năm) và 1.942 tỷ đồng (tương đương 32% kế hoạch năm).

Tiến độ thực hiện trên công trường đối với các Dự án trọng điểm: NMNĐ Duyên Hải 3 MR và TĐ Đa Nhim MR gặp nhiều khó khăn và chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án (Ban QLDA Nhiệt điện 3 và CTCP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận- Đa Mi) tích cực đôn đốc các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và thực hiện các giải pháp thay thế để đảm bảo tiến độ phát điện của các Dự án.

Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, Bộ Công Thương đã có các quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng công ty tại các địa phương có các nhà máy phát điện thuộc EVNGENCO 1. Tổng công ty cũng đã có các văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa để các địa phương có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Tổng công ty lần lượt tại CTNĐ Uông Bí, và CTNĐ Nghi Sơn.

Ngày 30/11/2018, trong khuôn khổ Hội nghị Giao ban tháng 12 năm 2018, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ ký bàn giao chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc giữa ông Nguyễn Khắc Sơn – Tổng giám đốc Tổng công ty sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018 và ông Phùng Văn Sinh – Phó Tổng giám đốc tạm thời thực hiện chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 theo quyết định giao nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 đã ký kết các Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần, công ty liên kết.

Thanh Tiệp

Sản lượng điện thương phẩm 11 tháng 2018 của EVNNPC đạt 59 tỷ kWh
Cổ phiếu POW giao dịch trung bình trên 2 triệu cổ phiếu/phiên trong tháng 10
Công ty Thuỷ điện Hoà Bình - 30 năm gọi sáng trên sông Đà!
EVN: Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng tăng 9,78%