Thứ sáu 17/08/2018 00:44

Đường biên giới quốc gia trên biển

07:00 | 05/06/2014

|
Phao số 0 có phải là điểm mốc đường biên giới quốc gia trên biển không? Đường biên giới quốc gia trên biển khác biên giới quốc gia trên đất liền như thế nào?

Một phao số 0 trên biển. Nguồn: Vnphoto.net

Phao số 0 không phải là điểm mốc đường biên giới quốc gia trên biển. Nó là điểm đầu tiên của hệ thống mốc tiêu dẫn luồng vào cảng, được đặt theo quy định của Luật Hàng hải.

Đường biên giới quốc gia trên biển có các đặc điểm sau khác biên giới quốc gia trên đất liền:

1. Đường biên giới này không được đánh dấu bằng các cột mốc quốc giới. Nó được công bố bằng các bản kê tọa độ địa lý của đường biên giới đó trong các hiệp ước về phân định lãnh hải hay gián tiếp bằng các bản kê tọa độ địa lý các điểm của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải và được thể hiện trên các hải đồ có tỷ lệ thích hợp để xác định được vị trí. Hải đồ và các bản kê tọa độ địa lý các điểm này phải được công bố theo đúng thủ tục và gửi Liên hợp quốc để lưu chiểu.

2. Đường biên giới này có ý nghĩa là đường biên giới quốc gia vì nó phân định rõ một bên là các “vùng nước lãnh thổ” - Nội thủy và lãnh hải - với một bên là các vùng nước trước kia thuộc biển cả nay do sự phát triển của Luật Biển trở thành các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia - Vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

3. Tuy nhiên, đường biên giới này là đường biên giới quốc gia không hoàn toàn vì tàu, thuyền nước ngoài được quyền qua lại không gây hại đường biên giới quốc gia này mà không phải xin phép trước.

 

 

Share on Google+