Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 81, phát hành thứ Ba ngày 19/10/2021

11:00 | 18/10/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 81 có những bài tiêu biểu: ^ Tầm nhìn và sáng kiến lập pháp trong sửa đổi Luật Dầu khí ^ PVEP vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm 2021 ^ Đầu tư xây dựng dự án dầu khí: Nhiều bất cập trong văn bản pháp luật ^ PV GAS: Những điểm sáng về tài chính
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 81, phát hành thứ Ba ngày 19/10/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 81 có những bài tiêu biểu:

- Tầm nhìn và sáng kiến lập pháp trong sửa đổi Luật Dầu khí

- PVEP vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm 2021

- Đầu tư xây dựng dự án dầu khí: Nhiều bất cập trong văn bản pháp luật

- PV GAS: Những điểm sáng về tài chính