Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 78, phát hành thứ Ba ngày 28/9/2021

14:26 | 27/09/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng mới số 78 có những bài tiêu biểu: ^ PV GAS và AES ký kết thỏa thuận thương mại quan trọng ^ Phát triển chuỗi liên kết giá trị dầu khí ^ PTSC - Triển vọng tích cực ^ Vietsovpetro: Chế tạo, lắp đặt thành công 2 giàn khoan mới
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 78, phát hành thứ Ba ngày 28/9/2021

Tạp chí Năng lượng mới số 78 có những bài tiêu biểu:

- PV GAS và AES ký kết thỏa thuận thương mại quan trọng

- Phát triển chuỗi liên kết giá trị dầu khí

- PTSC - Triển vọng tích cực

- Vietsovpetro: Chế tạo, lắp đặt thành công 2 giàn khoan mới