Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 67, phát hành thứ Ba ngày 13/7/2021

10:11 | 12/07/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 67 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế ^ PVTrans tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC ^ Góc nhìn công bằng với doanh nghiệp nội ^ 6 tháng đầu năm 2021: PVEP hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính