Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 65, phát hành thứ Ba ngày 27/6/2021

17:00 | 26/06/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 65 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” tại Hà Nội ^ Lần đầu tới “cột mốc” ngoài khơi ^ PETROSETCO: Tâm vững sáng - thế vươn tầm ^ Công ty Khí Cà Mau: Tỏa sáng thành công, gắn kết tình người
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 65, phát hành thứ Ba ngày 27/6/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 65 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” tại Hà Nội

- Lần đầu tới “cột mốc” ngoài khơi

- PETROSETCO: Tâm vững sáng - thế vươn tầm

- Công ty Khí Cà Mau: Tỏa sáng thành công, gắn kết tình người