Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 34, phát hành thứ Ba ngày 24/11/2020

09:47 | 23/11/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 34 có những bài tiêu biểu: ^ Tương lai của ngành Dầu khí phụ thuộc vào ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 ^ Đường ống Nam Côn Sơn 2: Đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt ^ Công nghiệp khí: 30 năm phát triển vượt bậc ^ VNPOLY chinh phục đỉnh cao chất lượng