Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 29, phát hành thứ Ba ngày 20/10/2020

10:20 | 20/10/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 29 có những bài tiêu biểu: ^ Thi đua là động lực phát triển của PVN ^ Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất: Chiến lược mang tính cấp thiết ^ Petrovietnam hướng về miền Trung yêu thương ^ 5 doanh nghiệp Dầu khí có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2020