Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 26, phát hành thứ Ba ngày 29/9/2020

09:04 | 28/09/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 26 có những bài tiêu biểu: ^ Tổng giám đốc PVN làm việc với các đơn vị phía Nam ^ PV GAS dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam ^ Năng lượng tái tạo: Những bước đi trong tương lai ^ Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất: Sự trưởng thành của nhà thầu dầu khí Việt Nam