Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 21, phát hành thứ Ba ngày 25/8/2020

11:04 | 24/08/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 21 có những bài tiêu biểu: ^ PVN làm theo lời Bác: “Thi đua là yêu nước” ^ PVN hỗ trợ gần 10 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19 ^ Giải pháp nào cho Dự án NMNĐ Long Phú 1? ^ Bảo hiểm PVI: Định vị khác biệt, tận dụng tối đa các cơ hội