Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 18, phát hành thứ Ba ngày 4/8/2020

09:19 | 03/08/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 18 có những bài tiêu biểu: ^ Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: Kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định thành công ^ Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Một nhiệm kỳ vượt qua thách thức thành công ^ Người Dầu khí vẫn tự tin bước tiếp ^ Lô 114: Điểm sáng trong tìm kiếm, thăm dò ^ PVN chủ động ứng phó với dịch Covid-19    
don doc tap chi nang luong moi so 18 phat hanh thu ba ngay 482020

Tạp chí Năng lượng Mới số 18 có những bài tiêu biểu:

- Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: Kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định thành công

- Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Một nhiệm kỳ vượt qua thách thức thành công

- Người Dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

- Lô 114: Điểm sáng trong tìm kiếm, thăm dò

- PVN chủ động ứng phó với dịch Covid-19