Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 16, phát hành thứ Ba ngày 21/7/2020

09:05 | 20/07/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 16 có những bài tiêu biểu: ^ Bí quyết vượt “khủng hoảng kép” của PVN ^ Khi nào BSR phục hồi kinh doanh? ^ Thị trường dầu mỏ: Nhiều kịch bản hậu Covid-19 ^ Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với các đơn vị phía Nam ^ Phục hồi kinh tế bằng các giải pháp đặc biệt