Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 858, phát hành thứ Ba ngày 17/9/2019

14:40 | 16/09/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 858 có những bài tiêu biểu: ^ Tổng giám đốc PVN làm việc với các doanh nghiệp phía Nam ^ PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ^ Gia tăng trữ lượng dầu khí - Yếu tố sống còn ^ Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Hai nội dung mang tính đột phá ^ Cần chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp xã hội ^ Nhiệt điện than thiếu… than ^ Kenya & món tiền từ trên trời rơi xuống ^ Nhiều người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trái phép ^ Bấp bênh đời sống dân vạn chài  
don doc bao nang luong moi so 858 phat hanh thu ba ngay 1792019

Báo Năng lượng Mới số 858 có những bài tiêu biểu:

- Tổng giám đốc PVN làm việc với các doanh nghiệp phía Nam

- PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

- Gia tăng trữ lượng dầu khí - Yếu tố sống còn

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Hai nội dung mang tính đột phá

- Cần chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp xã hội

- Nhiệt điện than thiếu… than

- Kenya & món tiền từ trên trời rơi xuống

- Nhiều người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trái phép

- Bấp bênh đời sống dân vạn chài