Thứ hai 16/12/2019 10:22

Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 841, phát hành thứ Sáu ngày 19/7/2019

14:07 | 18/07/2019

|
Báo Năng lượng Mới số 841 có những bài tiêu biểu: ^ Nhiều cơ chế, chính sách đang làm… khó ngành Dầu khí ^ 6 tháng đầu năm: PVN giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh ^ PVEP tăng sản lượng dầu khai thác ^ 6 tháng đầu năm: Kết quả khả quan của PTSC và BSR ^ Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Giáo dục truyền thống “người đi tìm lửa” ^ Công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp điện tử: Vượt qua chính mình để tham gia chuỗi giá trị ^ Đức - Tấm gương về chuyển đổi năng lượng ^ Cảnh phản cảm trên truyền hình: Những chiêu trò PR?    
don doc bao nang luong moi so 841 phat hanh thu sau ngay 1972019

Báo Năng lượng Mới số 841 có những bài tiêu biểu:

- Nhiều cơ chế, chính sách đang làm… khó ngành Dầu khí

- 6 tháng đầu năm: PVN giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh

- PVEP tăng sản lượng dầu khai thác

- 6 tháng đầu năm: Kết quả khả quan của PTSC và BSR

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Giáo dục truyền thống “người đi tìm lửa”

- Công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp điện tử: Vượt qua chính mình để tham gia chuỗi giá trị

- Đức - Tấm gương về chuyển đổi năng lượng

- Cảnh phản cảm trên truyền hình: Những chiêu trò PR?