Đình chỉ 1 dây chuyền đăng kiểm tại trung tâm 88-03D

22:48 | 21/11/2020

|
Hai đăng kiểm viên và một dây chuyền kiểm định của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88-03D Vĩnh Phúc vừa bị đình chỉ hoạt động...

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định đình chỉ hai đăng kiểm viên: Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Việt Tân của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-03D Vĩnh Phúc với thời hạn 1 tháng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định của trung tâm này trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 21/11.

Đình chỉ 1 dây chuyền đăng kiểm tại trung tâm 88-03D
Đình chỉ 1 dây chuyền đăng kiểm tại trung tâm 88-03D.

Lý do đình chỉ là vào ngày 4/11, Tổ kiểm tra chuyên ngành khi phúc tra chất lượng kiểm định tại đơn vị này phát hiện một xe ô tô có hạng mục phanh, còi xe không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng vẫn được xác nhận đạt. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về hai đăng kiểm viên Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Việt Tân.

Theo quy định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trung tâm đăng kiểm trên còn bị đình chỉ hoạt động một phần.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-03D (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) có 2 dây chuyền kiểm định, bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2019.

Xuân Hinh

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn