Đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

15:00 | 16/02/2020

|
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 699/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo với nội dung và thời hạn báo cáo theo quy định tại Điều 130, Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

de nghi bao cao tinh hinh quan ly su dung tai san cong nam 2019
Đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Mẫu báo cáo được kết xuất từ phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước hiện hành. Trong thời gian phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước chưa được nâng cấp, phạm vi tài sản báo cáo được áp dụng đối với 4 loại tài sản hiện có trong phầm mềm này, gồm: nhà, đất, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước hiện hành, bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

P.V

de nghi bao cao tinh hinh quan ly su dung tai san cong nam 2019Hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
de nghi bao cao tinh hinh quan ly su dung tai san cong nam 2019Tổng cục Thuế hoàn thuế sai gần 1.400 tỷ đồng, nhiều tồn tại trong quản lý tài sản công
de nghi bao cao tinh hinh quan ly su dung tai san cong nam 2019Dùng quỹ đất thanh toán cho dự án BT: Bộ Tài chính đề xuất hướng thực hiện như thế nào?

loading...
  • pvp-ctcp